Враћање имовине у натури, увек кад је то могуће

 НАРОДНА СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ЗАКОН О РЕСТИТУЦИЈИ

Бели двор

  • Из реституције су изузете зграде у којима се налазе школе, болнице, полиција и Двор на Дедињу

        БЕОГРАД, (ФоНет) - Скупштина Србије усвојила је Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (реституцији) којим ће, како су навели предлагачи, бити исправљена велика историјска неправда.

        Закон је подржало 117, док су против била 23 посланика. Против Закона су гласали посланици Савеза Војвођанских Мађара (СВМ) и Демократске странке Србије.

        Закон се базира на три кључна принципа - исправљању неправде која је учињена многим породицама из политичких или идеолошких разлога после Другог светског рата, нестварању нових неправди, поштовању својинског права нових власника, као и усклађивања са расположивим имовинским и финансијским могућностима Србије.

        Саставни део закона је остао и члан који је изазвао бурне расправе у парламенту, а у којем се наводи да право на повраћај имовине немају физичка лица страни држављани припадници окупационих снага у Другом светском рату.

        Законом је предвиђено враћање имовине у натури свугде где је то могуће, а тамо где није предвиђено је обештећење у новцу и обвезницама.

        Предмет враћања ће бити одузете непокретности, односно грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште.

        Према досадашњој евиденцији потражује се око 300.000 хектара пољопривредног земљишта.

        Предмет враћања су и стамбене и пословне зграде, станови, као и покретне ствари и предузећа.

        Из реституције су изузете зграде у којима се налазе школе, болнице, полиција као и Двор на Дедињу.

        Саставни део Закона постао је и амандман Српског покрета обнове, према коме физичко лице које је закључило уговор о купопродаји са државним органом, у периоду од 1945. до 1958. године, ако се у судском поступку утврди да је оштећено висином купопродајне цене, има право искључиво на обештећење, умањено за висину исплаћене купопродајне цене.


Слични садржаји

Коментари