Скупштина Српске усвојила измене и допуне Кривичног законика, РС уводи електронски новац

ОД 63 ПРИСУТНА ПОСЛАНИКА – 47 БИЛО „ЗА“, 16 „ПРОТИВ“, ДАКЛЕ – НИКО НИЈЕ БИО СУЗДРЖАН

* Министар правде Републике Српске Милош БУКЕЈЛОВИЋ: Избрисано је кривично дело увреде, кажњавање за увреду остаје у сфери прекршаја, а у знатној мери је смањена казна за кривично дело против части и угледа

* Парламент Српске примио к знању Обавештење Уставног суда РС о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости. У Обавештењу се наводи да Парламентарна скупштина БиХ треба у потпуности да испоштује захтеве Републике Српске, као и препоруке Европске комисије да се у процедуру упути закон о Уставном суду БиХ којим ће на адекватан начин бити решен избор судија, регулисан његов састав и начин одлучивања, те надлежности, а не да се призива интервенција странаца

____________________________________________________________

          ПОСЛАНИЦИ Народне скупштине Републике Српске усвојили су данас Предлог закона о изменама и допунама Кривичног законика Републике Српске.

          Од 63 присутна посланика, овај закон подржало је 47, против је било 16, док нико није био суздржан.

          Влада, као предлагач овог закона, прихватила је амандман клубова посланика СП-а и НПС-а којим је предвиђена новчана казна од 2.000 КМ до 6.000 КМ за оног ко јавно изложи порузи или презиру лице или групу због припадности одређеној раси, вери, националности или због етничког порекла, боје коже или пола.

          Усвојен је закључак Клуба посланика ДЕМОС-а у вези са овим законом, а којим Народна скупштина Републике Српске задужује Владу да у року од 90 дана припреми и у скупштинску процедуру упути Нацрт закона о медијима.

          Овим изменама и допунама се уводе кривична дела против части и угледа, и то кривична дела клевета, изношење личних и породичних прилика и јавно излагање порузи.

          Министар правде Републике Српске Милош Букејловић рекао је током заседања да је Предлогом измјена и допуна Кривичног законика Републике Српске избрисано кривично дело увреде, да кажњавање за увреду остаје у сфери прекршаја, док је у знатној мери смањена казна код кривичног дела против части и угледа.

          Букејловић је рекао да је у Парламенту Српске о овом предлогу закона обављена конструктивна и кретаивна расправа. Он је рекао да је доношење овог Предлога закона прошло свеобухватну процедуру од нацрта закона, јавних расправа и прихватања конструктивних предлога.

          Народна скупштина Републике Српске усвојила је Нацрт закона о електронском новцу који за циљ има уређење пословања и развоја тржишта електронског новца.

          Усвојен је Нацрт закона о измени и допуни Закона о државним становима на којима не постоји станарско право, којим се проширује круг лица којима јединице локалне самоуправе могу додељивати те станове.

          Народна скупштина Републике Српске усвојила је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пољопривредним задругама, којим се омогућава физичким и правним лицима која нису чланови задруге да ипак у њих улажу средства, чиме се постиже боља сарадња и пословна увезаност у сектору производње хране.

          Парламент Српске примио је к знању Обавештење Уставног суда Републике Српске о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости.

          У Обавештењу се наводи да Парламентарна скупштина БиХ треба у потпуности да испоштује захтеве Републике Српске, као и препоруке Европске комисије да се у процедуру упути закон о Уставном суду БиХ којим ће на адекватан начин бити решен избор судија, регулисан његов састав и начин одлучивања, те надлежности, а не да се призива интервенција странаца.

          Усвојен је извештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности за 2022. годину према којем је укупан дуг Српске на нивоу 44,64 одсто оствареног бруто домаћег производа, што је у складу са ограничењима прописаним Законом о задуживању, дугу и гаранцијама.

          Усвојени су извештаји Агенције за банкарство Републике Српске за 2022. годину, која наводи да је нето билансна актива банкарског сектора Српске крајем прошле године износила око 10 милијарди КМ и већа је за два одсто.

          Народна скупштина Републике Српске усвојила је Информацију о дугу за прошлу годину у којој се наводи да је јавни дуг Републике Српске износио 5.343,71 милиона КМ, што представља 37,53 одсто БДП-а, док је укупан дуг Српске 6.357,19 милиона КМ, односно 44,65 одсто БДП-а.

          Усвојен је извештај Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Српске који је донео закључке којима тражи да Влада припреми информацију о активностима надлежних институција Српске и БиХ у вези са спречавањем Хрватске да одлаже радиоактивни отпад на Трговској гори и да Скупштини предложи нову Резолуцију.

          Народна скупштина Републике Српске усвојила је Одлуку о утврђивању Археолошког подручја Касноантички-рановизантијски град и три ранохришћанске базилике у Бакинцима у Лакташима као непокретног културног добра од изузетног значаја.

           https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=520112


 

 

 

Категорије: 

Коментари