„Тамну материју” чине честице са променљивом масом

ТЕ ЧЕСТИЦЕ СЕ - ПРЕМА ХИПОТЕЗИ АМЕРИЧКОГ НАУЧНИКА - КРЕЋУ БРЗИНОМ ЗНАТНО МАЊОМ ОД БРЗИНЕ СВЕТЛОСТИ

  • Сматра се да на тамну материју отпада око 23 одсто космичке масе, док „обична” материја чини само око 4 одсто – а све остало се односи на не мање загонетну тамну енергију

         ТАМНА материја може да се састоји од честица „променљиве масе”, а које се крећу брзином знатно мањом од брзине светлости, предложио је професор Михаил Медведев са америчког Универзитета „Канзас”.

         Ова хипотеза отвара нове путеве за изучавање састава тамне материје.

         Тамна материја је хипотетича материја која се искључиво испољава преко гравитационе интеракције са галаксијама, уносећи `грешку` у њихово кретање. Честице тамне материје немају никакву везу са неким врстама електромагнетног зрачења, те зато не могу бити фиксиране данашњом апаратуром за космичка посматрања.

         Сматра се да на тамну материју отпада око 23 одсто космичке масе, док „обична” материја чини само око 4 одсто – а све остало се односи на не мање загонетну тамну енергију.

         Већина астронома сматра да је свака галаксија уоквирена „појасом” - тамним диском који не дозвољава звездама и другим згуснућима материје да се разбеже.

         Честицама са „мешовитим стањем” се у квантној механици називају честице чија се комбинација посебних својстава, у датом случају масе, у овом или оном моменту времена одређује вероватноћом; то није скуп својстава у обичном схватању.

         „То нису досад познате честице, то је нешто ново. Уколико такве честице постоје, онда ће се њихова стања кретати разним брзинама и брзо разбежати једна од друге. А онда ће се опет формирати сва три стања” - истиче аутор хипотезе и указује да у том случају стандардни космички модел „треба кориговати”.

         Један од таквих путева је изучавање распореда галаксија према маси, објаснио је научник. Нова хипотеза омогућава да се, на пример, закључи: да галаксија са мањом масом треба да буде мања него што следи из стандардног космолошког модела.

         Да се нова хипотеза провери, биће могуће и у земаљским условима.

         „Сада се обављају експерименти за налажење тамне материје, али резултат је још увек једнак нули” - ракао је научник.

         Он је објаснио да треба променити постојеће методе статистичке обраде резултата експеримената, пошто они могу „сећи” могуће трагове црне материје.

         „Можда смо већ посматрали (тамну материју), а да то још не знамо” - рекао је Медведев.

         „Треба проширити параметре тражења, да би се нашло оно што је потребно. У мом предлогу постоје јасне инструкције, какви ће бити ефекти експеримената, на шта треба посебно обратити пажњу” - истакао је научник.

         Медведев је нагласио да у саставу тамне материје могу бити и друге честице.

 

Категорије: 

Слични садржаји

Коментари