Буџетом за 2019. планирано повећање плата од седам до 12 одсто

ИЗДВАЈАЊА ИЗ БУЏЕТА И ПИО ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈЕ БИЋЕ 35 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА

         СКУПШТИНА Србије усвојила је данас буџет за 2019. годину којим су предвиђени приходи од 1.246,2 милијарде динара, а расходи 1.269,1 милијарду, тако да ће дефицит бити 22,9 милијарди, што је 0,4 одсто очекиваног бруто домаћег производа (БДП).

         Буџет је пројектован на основу процене да ће раст БДП-а догодине бити 3,5 одсто, а да ће инфлација износити 2,3 одсто.

         У буџету је предвиђен новац за повећање плата у јавном сектору од седам до 12 одсто, тако да ће укупан фонд за плате на свим нивоима власти догодине за 33 милијарде бити већи него ове године, док ће за пензије издвајања из буџета и ПИО фонда бити већа за 35 милијарди динара.

          За капиталне инвестиције предвиђено је 165,5 милијарди динара, што је 30 одсто више него у овој години.

         Скупштина Србије усвојила сет финансијских закона

         Скупштина Србије је данас усвојила више финансијских закона међу којима је Закона о накнадама за коришћење јавних добара где су обједињене све накнаде које привредници плаћају, неке накнаде су смањене а неке укинуте.

         Укинуте су накнаде за биогорива, за обавезне резерве природног гаса, за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта и накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута.

         Најзначајнија измена усвојеног Закона о јавном дугу је дефинисање нове финансијске институције – примарног дилера, чија је сврха да се подстакне ликвидност тржишта државних хартија од вредности и ублажи ризик рефинансирања дуга.

         Усвојен је и нови Царински закон због потребе за усаглашавањем са новим Царинским законом Европске уније, као и због отварања Поглавља 29 – Царинска унија.

 

 

Категорије: 

Коментари